Handelsbetingelser

Alle kurser, produkter og uddannelser i denne shop udgår fra Nana Askov og Nord Communications, CVR nr.   40611266, Njalsgade 23 C, 3. sal, 2300 København S. Vi kan kontaktes på: askov@nordcommunications.dk

Alle priser er i danske kroner (DKK)

For alle køb i shoppen forventes du selv at kontakte os, hvis du skifter kort.

Uddannelse, kurser og rådgivning

Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Hvis kurser eller workshops rykkes online på grund af COVID 19-restriktioner refunderes betalingen ikke. Køber tilbydes en anden ydelse eller workshop for det samme beløb.

Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 30 dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen plus moms. Når der er 30 dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af en til en rådgivning er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Betalingsbetingelser vedrørende produkter

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der er 14 dags returret fra den dag, du har købt produktet. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på askov@nordcommunications.dk. Hvis du har påbegyndt kurset gives pengene ikke retur.

På denne hjemmeside kan der benyttes Dankort, Visakort, American Express, MasterCard og i nogle tilfælde MobilePay som betalingsmiddel. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypterede (SSL).

Nana Askov gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-forretningens systemer, når dit køb er afsluttet.

Nana Askov indhenter navn, adresse samt mailadresse ved køb. Disse oplysninger videresælges ikke til 3. mand.

Rettigheder

Nana Askov har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Nana Askov og Nord Communications virksomhed. Nana Askov og Nord Communications navn må ikke anvendes i reklame- eller reference øjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Nana Askov eller Nord Communications navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Nana Askov og Nord Communications berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Nana Askov og Nord Communications er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Nana Askov måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, rådgivning og uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Nana Askov skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Nana Askov har handlet simpelt uagtsomt. Nana Askovs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Nana Askov kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting

Uoverensstemmelser mellem Nana Askov eller Nord Communications og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2021 Nana Askov. Alle rettigheder forbeholdes. Nord Communications, Njalsgade 23 C, 3. sal, 2300 København S, CVR: 40611266