EN DAGS KURSUS FOR VEJLEDERE

HERO’S JOURNEY: En magisk vej til karriere-mestring

Heroes Journey er en måde at forstå sin egen rolle i verden på. En alternativ og eventyrlig vej til karrieremestring.

Workshop med fokus på, hvordan man med fortællinger, sagn og myter kan inspirere og hjælpe unge og uddannelsessøgende til at se deres særlige styrker anskue de indviduelle uddannelsesvalg som en meningsfuld rejse.

Nana Askov underviser i Hero’s Journey, hvor gammel visdom fra de store fortællinger sætter en underholdende og magisk ramme for at forstå vores udviklingstrin som mennesker. I et vejledningsperspektiv får du her inspiration til, hvordan du kan bruge fortællinger til at skabe klarhed og hjælpe den uddannelsessøgende på en personlig, sjov og rørende måde.

Hvad mon der ville ske, hvis vi begyndte at betragte karrieren og livet som en rejse istedet for et kapløb?

Som deltager får du en indføring i det klassiske forløb for hero’s journey. Hvad er det , der driver os, hvad kalder på os, når vi står foran et valg om uddannelse eller næste trin i karrieren?

Hvordan lærer vi den unge at lytte til et kald? Hvad er det for forhindringer, der møder enhver helt på en helterejse, og hvordan besejres de? Det er begrænsende overbevisninger, frygt, manglende mod eller måske manglende indsigt.

I dette eventyrlige univers er heltenes fortællinger eksempler og konkrete billeder på mange af de dilemmaer og udfordringer, man står i på tærsklen til at skulle træffe uddannelsesvalg.

Og ved at formidle dem gennem de store klassiske fortællinger, får vi mulighed til at se vores proces i en større sammenhæng. Og vi tilbyder den unge et undersøgelses-rum, hvor der er plads til at se sig selv udefra.

Som ung på vej ind i uddannelsesystemet er der mange stemmer, man kan lytte efter. Fornuft. Autoriteter og regler. Lyst. Men hvad er den rette stemme? Det kan føles ensomt. Her er vores fælles fortællinger og heltehistorier et kærligt spejl, der minder os om, at mange har gået vejen før os. At de dilemmaer, den uddannelsessøgende står i, ligner dilemmaer, som også heltefortællinger har fundet svar på.

Det hjælper også med at finde modet til at se sit eget bidrag til verden ud fra purpose-drevet vinkel. En vinkel, der i stigende grad efterspørges både i den offentlige debat og erhvervslivet.

Hero’s Journey bruges i dag i innovationsprocesser og lederudviklingsforløb, i virksomheder, hvor man arbejder purpose-orienteret, og som en fantastisk og livgivende vej til personlig udvikling og gennemslagskraft.

Lidt om baggrunden for Hero’s Journey

Alt arbejde med The Hero’s Journey baserer sig på den anerkendte antropolog Joseph Campbells arbejde. Han stod blandt andet bag bestselleren “The Hero With a Thousand Faces”.  Joseph Campbell forskede og underviste i mytens kraft. Religioner, sagn og fortællinger og hans betragtninger om, hvordan disse kan sættes i spil i det moderne menneskes udviklingsprocesser kom til at danne skole for fortællere, dramatikere, filosoffer, rådgivere og coaches verden over.

Det er for de, som elsker helte, magi og eventyr, og som ønsker at bruge det til en personlig udvikling, der kan omsættes til modige og powerfulde heltegerninger.

Set i et vejledningsperspektiv tillader The Hero’s Journey barnet, den unge eller den voksne at se sig selv som en helt på en rejse, der både vil byde på begejstring, glæde, nederlag og frygt.

Rita Buhl
Associate Professor at VIA University College

Foredrag til Efterskoleforeningens Vejlederkonference

Vingested Hotel- og Konferencecenter
20. september 2022

DET PRAKTISKE

Hero’s Journey – dagskursus for vejledere og karriererådgivere

DAGS KURSUS

I løbet af denne dag får I inpsiration til at integrere fortællinger og Hero’s Journey i vejledingen. Her gennemgår vi flere elementer på den klassiske rejse, og vi finder råd og muligheder i fortællingerne. Vi laver også konkrete øvelser undervejs, som kan integreres senere i vejledningen.

Det er både muligt at arrangere workshoppen som en live-online-workshop og en heldags workshop 

Kort om Nana Askov

Nana Askov er underviser i The Hero’s Journey, rådgiver, journalist og forfatter. Hun laver podcast og skriver bøger og leder brand-bureauet Nord Communications, der er specialiseret i grundfortælling og digital storytelling.

KONTAKT

Nana Askov

NORD Communications Aps
Nansensgade 37,
1366 København K
CVR. 40611266
Mobil: +45 40 99 49 42