Nana Askov værner om dine personoplysninger, og jeg har derfor udarbejdet denne politik for, hvordan jeg behandler dine personoplysninger.

Nana Askov er dataansvarlig

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder – som beskrevet længere nedenfor – eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nana Askov eller via e-mail askov@nordcommunications.dk

Særligt om dit samtykke – tilbagekaldelse af samtykke

I forbindelse med visse af ovenstående behandlingsaktiviteter, indhentes dit samtykke forud for behandling af personoplysninger, som er nødvendige i henhold til formålet beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er afgivet frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse på kontaktoplysningerne angivet ovenfor. Såfremt dit samtykke tilbagetrækkes, vil visse af ovenstående ydelser ikke kunne leveres. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke Handelsbetingelserne, som fortsat vil være gældende.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det heller ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Som udgangspunkt er det alene Nana Askov, der har adgang til dine personoplysninger. Personoplysningerne vil hverken videregives eller overlades til tredjeparter, uden dit samtykke.

Visse af dine oplysninger kan dog videregives eller overlades til følgende modtagere, uden dit samtykke:

  • Revisor
  • Bogholder
  • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Når du har afgivet dit samtykke til behandling af personoplysninger, vil personoplysningerne behandles under hele rådgivningsforløbet, og vil blive opbevaret i op til 5 år samt indeværende regnskabsår efter forløbets afslutning, jf. bogføringslovens § 10, medmindre omstændighederne kræver kortere eller længere behandlingstid.

Hvis du trækker dit samtykke til nyhedsbrevet tilbage, vil dine personoplysninger slettes umiddelbart efter.

Sikkerhed

Nana Askov værner om dine personoplysninger og foretager nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved behandling af dine personoplysninger. Interne procedurer og politikker har til hensigt at sikre, at behandling og opbevaring lever op til sikkerhedsstandarder.

Dine rettigheder

Som kunde hos Nord Communications og Nana Askov har du i medfør af persondataforordningen følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i de personoplysninger som behandles om dig, samt hvordan dine personoplysninger behandles.
  • Ret til berigtigelse (eller rettelse) af dine personlige oplysninger, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.
  • Ret til sletning af personoplysninger, inden tidspunktet for sletning umiddelbart indtræffer (i visse tilfælde).
  • Ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Ret til dataportabilitet. Kontakt Nana Askov askov@nordcommunications.dk i tilfældet af, at du ønsker at vide mere omkring mulighederne for dataportabilitet.
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke

 

Indberetning af klage

Ønsker du at klage over Nana Askovs behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at rette henvendelse via e-mail askov@nordcommunications.dk. Derudover har du ligeledes mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., på telefon 33193200, eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af databeskyttelsespolitik

Nana Askov værner om dine personoplysninger, og det kan i den forbindelse være nødvendigt at opdatere denne databeskyttelsespolitik.