Refusal of the Return og Master of the Two Worlds – step 10 og 11 på rejsen

Vi er ved at være rundt i den cykliske helterejse. Nu vender helten hjem med ny erfaring – men først er der modstand.

Jeg er i gang med at skrive bogen om Hero’s Journey på dansk. Hero’s Journey er et stort og meget nuanceret værk. En guide til livet, viderebragt fra alle tiders lærermestre, filosoffer og storytellere. I disse uger får du et sneakpeak. Her deler jeg et meget kort overblik med nogle af de vigtigste steps her på bloggen. Læs eller genlæs de første steps.

Du er på vej mod afslutningen på The Hero’s Journey, og du kender både til at overvinde dragen og at mærke meningen med din rejse. Nu går det på en måde lige så godt – så hvorfor ikke bare blive her, hvor det føles meningsfuldt? Nej – helterejsen er ikke gennemført, før du er vendt tilbage med din nye viden og inspiration. Det kan give modstand, men der venter også endnu større frihed, end den du mærker her. Så fortsæt endelig rejsen.

Step 10: Refusal of the Return

Step 10 handler om den modstand helten oplever, når han eller hun skal vende tilbage til sit Normal (dér hvor rejsen begyndte ved “End of Normal”). Det er, når du har været på ferie og skal vende hjem, eller når du har været stress-sygemeldt og skal tilbage på arbejdet og dagligdagen. Eller når du har været på kursus eller retreat, og du skal vende hjem til dit ægteskab, din familie og dit tidligere jeg.

Her mærker helten ofte en modstand mod at tage tilbage. Som en modstand mod at vende tilbage til en familiesammenkomst med slægtninge, du ikke har set i mange år. Du har forandret dig, mens de har stået stille.

Men følger man den guidance, der er i alverdens eventyr og myter, så er det helt afgørende, at du vender tilbage. Det er meningen, at du skal tilbage med de nye indsigter og evner, du har fået på helterejsen. Det er her, du går fra at være lærling til at blive mester. Hvis du skal fuldføre helterejsen og nå det til det sidste step, Freedom to Live, så skal du vende tilbage. Du skal ikke bare blive på ferien, forlade arbejdsmarkedet for altid eller lukke øjnene for udfordringerne i dit ægteskab. Du skal vende tilbage med din nye læring.

Formålet med din helterejse er, at du tager hjem til dit Normal, det er sådan, du træder ind i din helterolle – og bliver medskaber af en forandring i verden. En forandring, der er nødvendig – både for dig og for dine omgivelser.

Step 11: Master of the two Worlds

I Master of the Two Worlds er du vendt tilbage, men du mestrer endnu ikke helt at integrere din nye viden med dit gamle jeg. Det er en følelse af at skræve over to stole, og de fleste oplever at være på overarbejde her. Det er her stress kan blusse op igen. Magtesløshed og frygt for afvisning.

Måske har du været i en proces, hvor du har udviklet dig og lært noget nyt. Det kan være, du har været i et terapiforløb, på et retreat, en verdensrejse, eller at du har taget en uddannelse.

Det kan være, du har været sygemeldt med stress og har fået nogle nye erkendelser omkring work/life-balance. Når du vender tilbage på arbejde, er det meget normalt at havne i Master of the Two Worlds. For hvordan du kombinerer den nye læring med de omgivelser, der passede til dine gamle værdier?

Måske prøver du at være lidt i den gamle verden og lidt i den nye. At favne dem begge. Men du oplever nok, at det slet ikke er muligt. 

LIVE: HVER TIRSDAG OM HERO’S JOURNEY