Belly of the Whale og Sirenerne – step 6 og 7 på rejsen

De to steps, jeg deler i dag, er ofte anledning til stor frustration – indtil man lærer dem at kende og forstår, hvordan man navigerer, når man er der.

Jeg er i gang med at skrive bogen om Hero’s Journey på dansk. Hero’s Journey er et stort og meget nuanceret værk. En guide til livet, viderbragt fra alle tiders lærermestre, filosoffer og storytellere. I disse uger får du et sneakpeak. Her deler jeg et meget kort overblik med nogle af de vigtigste steps her på bloggen. Vi er nået til step 6 og 7, der handler om at sidde fast i kviksand og dine afledningsmønstre. Læs eller genlæs de første steps.

Når du følger dit kald og begiver dig afsted på et forandringseventyr, vil du indimellem gå i stå eller komme på afveje. Det er helt normalt – det er en del af helterejsen. Men når du ikke er bevidst om, hvordan du kan lytte og agere i disse situationer, kan det ende med, at vejen bliver meget længere og mere smertefuld, end den behøver at være. Måske giver du endda op, før du er kommet i mål. Mange af de helte, jeg har arbejdet med, har oplevet siddet fast eller er kommet på afveje, og bærer rundt på en selvfortælling om, at de aldrig gennemfører noget.

Derfor er de næste to trin på The Hero’s Journey særligt vigtige at forstå. For når du forstår dem, bliver du ikke løbet over ende af dem. Så fortsætter du i stedet for at give op. Og du kan føle mening og ro på din færd, selv når det ikke lige går, som du havde regnet med 🙂

Step 6: Belly of the Whale – i hvalens mave

På det 6. step er du i hvalens mave. Man kalder det også “lost in the woods”. Det er dér, hvor intet af det, du gør, giver dig det resultat, du ønsker. Du oplever, at du sidder fast, og at du ikke kan handle dig ud af situationen.

Det, det handler om her, er at overgive sig. Du skal give slip og stole på, at du ikke kommer til at være fanget i hvalens mave for evigt. The Hero’s Journey fortæller, at dette step er en del af rejsen – og at du altid vil komme videre på et tidspunkt. Du ved bare ikke hvornår og hvordan. Det kan være frustrerende, men det bliver meget lettere, når du overgiver dig og ved, at der er en mening med dette trin. Det er ikke er en evig tilstand – selvom du ikke ved, hvornår det ender.

Den bibelske fortælling om Jonas og Hvalen og børnefortællingen om Pinnochio er måske nogle af de fortællinger, der bedst illustrerer tilstanden: At være slugt af en hval og sidde der uden at kunne handle.

Når man sidder fast her, er det lidt som at sidde i kviksand. En indskydelse vil ofte være at forsøge at handle sig ud af situationen. Det er her, vi kommer til at knokle uden at få resultat. Hvor vi overforbruger de ressourcer, der er til rådighed.

Step 7: Sirenerne

Sirenerne er smukke, mytologiske skabninger, der med deres sang lokkede sømænd på lavt vand eller ind mod klipperne, så deres skibe gik på grund. Sirenerne er bare et af de mytiske væsner, der er metafor for alt det, der afleder dig på din helterejse. Hvis du ikke har godt fat i dit kald, og du har svært ved at spotte dine sirener, kan de føre dig meget langt fra den sti, du gerne vil gå på.

Sirener er alt, der afholder dig fra at være den, du føler dig kaldet til at være, eller fra at gøre det, du gerne vil gøre. Sirener kan være slikskålen, når du forsøger at leve sundt, det kan være serier, når du bør gå tidligt i seng for at følge dit kald næste dag, og det kan være en overbevisning om, at “der skal være styr på alt”, før du kan gå i gang med den bog, du længes efter at få ud i verden. Det kan være andres behov, der liiiige skal mødes, før du møder dine egne, din lange todo-liste, der gør, at du aldrig når til det vigtigste på listen.

Sirenerne afholder dig ofte fra at følge dit kald, fordi det faktisk kan føles lidt sårbart at følge det. Så laver du overspringshandlinger fremfor at sætte dig selv i spil som den helt, du i virkeligheden er.

LIVE: HVER TIRSDAG OM HERO’S JOURNEY